backgroundImage
počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

PRODUKTY ZDE UVEDENÉ VYRÁBÍME POUZE NA ZAKÁZKU.

DOBA DODÁNÍ SE POHYBUJE KOLEM 40 DNÍ.Výrobky z dílny sklářských mistrů Sklárny Slavia se vyznačují svou jedinečností, špičkovou kvalitou a jejich zhotovení předpokládá vysokou úroveň sklářů i malířek. Svým působením chceme nejen šířit krásnu českého skla, ale i zachovat unikátní řemeslo pro další generace.

nejprodávanější produkty
Dóza 20,5cm
1 100,00 Kč
Váza 30cm
1 100,00 Kč
nejnovější produkty
Váza 26cm
500,00 Kč
Váza 23cm
1 100,00 Kč

Obchodní podmínky

Na této doméně je provozován elektronický obchod Sklárny Slavia nabízející k prodeji výhradně sortiment vyrobený přímo ve Sklárně Slavia.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající:
Sklárna Slavia s.r.o.
Sluneční 892 
473 01 Nový Bor
IČO: 25403737
DIČ: CZ25403737
bankovní účet: 248 962/0800

Prodávající je plátcem DPH. 
Veškeré ceny jsou v katalogu uváděny včetně DPH.


Kontakt:

Tel. 774004488
Email: slavia@sklarna-slavia.czÚvodní ustanovení


Kupující:
Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku zboží z nabídky webových stránek 
http://www.sklarna-slavia.cz

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje Sklárna Slavia s.r.o., podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu, nikoliv v kamenné prodejně.

Kdy a jak dostanu zboží?
Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme obratem. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, doba jeho výroby a expedice nepřesáhne 3 týdny. 

Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání prostřednictvím přepravní společnosti DPD. 


Objednávka a uzavření kupní smlouvy 
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu 
http://www.sklarna-slavia.cz/ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu 
http://www.sklarna-slavia.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. 
Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. 

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 
Reklamace 
Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na e-mail slavia°sklarna-slavia.cz. Popíše o jaké vady se jedná . K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány a fotografii poškozeného výrobku. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. 


 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.   

 

 

Postup při reklamaci :

  • 1. Informujte nás o reklamaci písemně na e-mail : slavia°sklarna-slavia.cz
  • 2. Zdokumentujte poškození (fotografie)
  • 3. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  • 4. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku

 

 Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu 
http://www.sklonaprodej.cz/ , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. 

Ochrana osobních údajů
Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Sklárna Slavia s.r.o.a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Zákazník využíváním služeb Sklárny Slavia dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou